Strona główna
WE CARE ABOUT AIR
Strona główna

Wspieramy naszych klientów w zakresie projektowania,  produkcji i usług oraz doradztwa w dziedzinie odpylania powietrza, filtrów workowych, instalacji ochrony środowiska, technologii ochrony powietrza, redukcji emisji spalin, instalacji i wypsażenia do oczyszczania powietrza ze stałych i lotnych substancji, wentylatorów przemysłowych, mechanicznych separatorów pyłów, systemów dozowania i transportu.

We support our customers in wide range of design, production and service, as well as consulting in dedusting installation, flat bag filters, installations of environmental protection, air protection technology, reduction of pollution emission, installation and equipment for purify air from solid and gaseous wastes, industrial fans, mechanical dust separators, dispensing systems, conveying systems.


 
Strona główna